Місія Фонду «ПОСТУП» полягає в розробці аналітичних досліджень та реалізації проектних заходів для сприяння імплементації міжнародних стандартів та європейської практики для впровадження в Україні, а також для підтримки громадської думки глобальної спільноти,  світових лідерів та посадових осіб - Європейської демократичної перспективи України у сфері формування  моделі  Стійкого розвитку, взагалі, та реалізації прав людини, як одного з ключових чинників.

 

Концептуальне бачення діяльності Фонду "ПОСТУП":

Україна має процедурні та інституційні передумови для поліпшення демократичного управління системою державного управління з точки зору ефективності втілення міжнародних норм. Однак процес формування системи державного управління в Україні має незакінчений характер. Це пов'язано з наявністю низки питань, які залишаються невирішеними, що створює перешкоди для практичної діяльності відповідних суб'єктів. Головним чинником дестабілізації є висока динаміка змін у нормативно-правовій базі державного управління.

На наш погляд, реформування системи державного управління  повинно переслідувати такі цілі:

-формування чіткої концептуальної моделі реформи, розвитку та зміцнення державного управління

-впровадження системи державного управління в галузі до міжнародних демократичних стандартів

-підвищення стабільності нормативно-правової бази державного управління

-регулювання взаємодії суб'єктів державного управління з метою підвищення його незалежності та прозорості.

Згідно зі Стратегічним планом розвитку Фонду 2019-2021, визначені основні напрямки діяльності:

 

1. Нормативно-правова діяльність

Цей напрям є одним з пріоритетних завдань і забезпечується шляхом регулярного щоденного моніторингу законодавства, аналізу пропозицій та розробки на їхній основі змін до чинного законодавства, спрямованих на вдосконалення системи державного управління в Україні,  в цілому,  а також -  здійснення демократичного законодавства. Зокрема, для розвитку суспільства та громадян.

Фонд бере участь у створенні та публічному обговоренні нормативно-правових актів, які розглядають органи державної влади щодо цілей Сталого Розвитку, захисту прав людини та меншин, захисту стандартів демократичного розвитку та запобігання доповненням та змінам, спрямованим на порушення міжнародноіх правових стандартів, прав, свобод, які гарантуються, повинні діяти і (або) мають бути принятими  та діяти в Україні.

 

2. Консультування

Важливим напрямком діяльності Фонду є надання аналітичної та прогнозної, інформаційної, методичної та правової допомоги фізичним та юридичним особам, які є громадянамии України та (або) діють на її території або іноземним фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезедентам).

Зазначений напрямок діяльності здійснюється у формі :

-забезпечення доступу до інформаційних баз даних,

-проведення аналізів, консультацій, іспитів, навчання, 

-складання позовів та звернень, серед яких - звернення до органів державної влади всіх гілок влади, міжнародних організацій, їхніх структурних представництв,

-представництва інтересів національних та іноземних організацій на місцевому, регіональному та міжнародному рівні.

3. Науково-дослідна та навчальна діяльність

Фонд проводить дослідницьку, видавничу та освітню діяльність у межах свого Статуту та своїх зобов'язаннь, видає та розповсюджує аналітичні, інформаційні та методичні матеріали, видання, веде свій власний сайт, проводить публічні заходи у формі конференцій, семінарів, лекцій, виставок, інформаційних та освітніх компаній.

4. Інформаційне висвітлення діяльності

Створення інформаційного простору для висвітлення діяльності є оригінальним напрямком, визначеним Статутом.

Нинішнє збільшення кількості інформації в Інтернеті вимагає величезної кількості часу для пошуку та отримання інформації, а, отже, ускладнює її використання, зменшуючи її релевантність. У зв'язку з цим передбачається створення інформаційного центру, який буде періодично відстежувати інформацію, у тому числі - в Інтернеті - з тим, аби своєчасно інформувати громаду про події у відповідних сферах суспільного та міжнародного життя. Інформаційний простір Фонду представлений: веб-сайтом; медіа-контентом у соціальних мережах;  інформаційних розсилках.

5. Міжнародне співробітництво

Фонд активно працює на міжнародному рівні шляхом аналізу та інтеграції позицій міжнародних організацій та їхніх  структурних підрозділів для впровадження міжнародних стандартів у національну систему державного управління. У своїй міжнародній діяльності Фонд забезпечує постійне спілкування з іншими міжнародними та (або) партнерськими організаціями, інтегруючи успішний іноземний досвід у національну практику - і, навпаки, - поширюючи досягнення України, а також створюючи спільні міжнародні групи для вирішення національних, регіональних та міжнародних / глобальних проблем, посередництва у конфліктах, обмін досвідом. У напрямку міжнародної співпраці, насамперед, Фонд керується принципами відкритості, ротації, максимальної прозорості та відповідальності у міжнародної діяльності.