top of page

Завдяки проекту, присвяченого гендерній нерівності, ми займаємося аналізом існуючих перешкод на шляху до гендерного баланса.У наших публікаціях ви знайдете інформацію про прогрес і проблеми щодо досягнення гендерної рівності в наступних сферах діяльності: освіта, наука, ринок праці, підприємництві, публічне управління, оподаткування, питання приватного жіття та інших. Ми вивчаємо стан жінок і чоловіків з позиції гендеру в країнах, що розвиваються.

Жінки і дівчата складають половину населення планети, що рівнозначно половині потенціалу людства. Гендерна рівність, одне з найважливіших прав людини, відіграє ключову роль у справі забезпечення миру і злагоди в обшества і повноцінної реалізації людського потенціалу на основі сталого розвитку. Доведено, що залучення жінок в життя суспільства забезпечує зростання продуктивності і економічний розвиток.

1/1

З огляду на євроінтеграційний напрям руху, проблема гендерної нерівності в Україні стає все більш актуальною. Разом з тим, багато українців не розуміють необхідності її розв'язання або навіть не підозрюють про її існування. Однак, як показано вище, жінки формують надзвичайний потенціал, використання якого сприятиме розвитку суспільства, економіки та демократії.

bottom of page