Завдяки проекту, присвяченого гендерній нерівності, ми займаємося аналізом існуючих перешкод на шляху до гендерного баланса.У наших публікаціях ви знайдете інформацію про прогрес і проблеми щодо досягнення гендерної рівності в наступних сферах діяльності: освіта, наука, ринок праці, підприємництві, публічне управління, оподаткування, питання приватного жіття та інших. Ми вивчаємо стан жінок і чоловіків з позиції гендеру в країнах, що розвиваються.

Жінки і дівчата складають половину населення планети, що рівнозначно половині потенціалу людства. Гендерна рівність, одне з найважливіших прав людини, відіграє ключову роль у справі забезпечення миру і злагоди в обшества і повноцінної реалізації людського потенціалу на основі сталого розвитку. Доведено, що залучення жінок в життя суспільства забезпечує зростання продуктивності і економічний розвиток.

1/1

З огляду на євроінтеграційний напрям руху, проблема гендерної нерівності в Україні стає все більш актуальною. Разом з тим, багато українців не розуміють необхідності її розв'язання або навіть не підозрюють про її існування. Однак, як показано вище, жінки формують надзвичайний потенціал, використання якого сприятиме розвитку суспільства, економіки та демократії.