top of page

 регресійний аналіз: лінійний, панельний, динамічний

факторний аналіз територіальної диференціації голосувань

В рамках даного проекту ми займаємося вивченням сучасного стану електорального простору пострадянських держав, як результату взаємодії акторних стратегій, ефективність яких певною мірою залежить від екзогенних і ендогенних факторів

кореляційний аналіз; структурний аналіз партійної системи

bottom of page